Psit
Είσοδος/Εγγραφή    Καλάθι Αγορών      Αγαπημένα προϊόντα
   
Είσοδος/Εγγραφή    Καλάθι Αγορών      Αγαπημένα προϊόντα
Psit
Είσοδος/Εγγραφή    Καλάθι Αγορών      Αγαπημένα προϊόντα
 Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες € 10 και άνω
 Ασφαλείς συναλλαγές μέσω Eurobank

Επιστροφές

Πολιτική Επιστροφών

Α. Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που παραλάβατε το Προϊόν.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@psit.gr.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που αναφέρεται κατωτέρω, να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε στην Εταιρεία μας μαζί με το προϊόν καθώς και την απόδειξη αγοράς του. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε εμάς στην αρχική του άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε.

Σε κάθε περίπτωση αν δεν αποστείλετε το Προϊόν μαζί με την δήλωση υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποστείλετε το Προϊόν  μαζί με την απόδειξη αγοράς του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη παρούσα σύμβαση στη διεύθυνση «Γεωργίου Παπανδρέου 11 και Έβρου 11, Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ: 16451».  Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών, εφόσον μας παραδώσετε σαφείς και αναμφισβήτητες αποδείξεις ότι το έχετε αποστείλει εντός των ως άνω 14 ημερών. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν εσάς.

Εμείς θα σας επιστρέψουμε το τίμημα του προϊόντος  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών  από την επιστροφή του σε εμάς και μετά από έλεγχο του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί . Η συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

 Δεν δικαιούστε την επιστροφή των ήδη χρεωθέντων σε εσάς εξόδων αποστολής.  Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω το προϊόν.

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής  που εσείς χρησιμοποιήσατε  για την αρχική συναλλαγή. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής προβαίνουμε άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Όπως αναφέραμε και ανωτέρω συμπληρώστε και επιστρέψετε το κατωτέρω υπόδειγμα, αφού το τυπώσετε ως ξεχωριστό έγγραφο ή αντιγράψετε το περιεχόμενό του σε ηλεκτρονική επιστολή για να το αποστείλετε σε εμάς στις ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικώς.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προς την εταιρεία «PSIT.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

 Διεύθυνση / ηλεκτρονική διεύθυνση

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε(*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*) από τη σύμβασή μου/μας(*)  πώλησης του ακόλουθου/ων προϊόντος/ων, που παραγγέλθηκε  (-αν)(*) στις  …………………………… και παρελήφθη (-ησαν)(*) στις ………………………………………….

Επιστρέφω/ουμε την απόδειξη αγοράς και το προϊόν όπως είναι στην αρχική του συσκευασία

Ονομα πελάτη

Διεύθυνση πελάτη

Υπογραφή πελάτη (μόνο αν αποσταλεί σε χαρτί)

Ημερομηνία

(*) διαγράφεται η περιττή ένδειξη

Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων/ Αποστολή διαφορετικού προϊόντος από το παραγγελθέν

Σύμφωνα με το άρθρο 540 παρ. 1 περ. 1 του ΑΚ, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλο (εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδυνατή ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες), όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 535 ΑΚ επ.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προκειμένου να συμφωνηθεί αν θα γίνει διόρθωση ή αντικατάσταση και με ποιον τρόπο ή να αποστείλετε email στο info@psit.gr αναφέροντας τον αριθμό της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, αναλυτική περιγραφή του προβλήματος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, για να γίνει δεκτή η επιστροφή ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην διεύθυνση «Γεωργίου Παπανδρέου 11 και Έβρου 11, Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ: 16451» εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραλαβής του.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τότε η επιχείρησή μας δεν θα αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς).

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής σας απεστάλη λάθος προϊόν, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο info@psit.gr, αναφέροντας τον αριθμό της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, το λόγο επιστροφής του προϊόντος που επιθυμείτε να επιστρέψετε, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να έρθει σε επαφή μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή εμείς αναλαμβάνουμε να σας στείλουμε το σωστό προϊόν, όπως επίσης αναλαμβάνουμε και κάθε κόστος μεταφοράς, τόσο του παλιού όσο και  του νέου προϊόντος. Θα φροντίσουμε να καλυφτείτε άμεσα με το σωστό είδος/είδη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Θα σας παρακαλούσαμε σε αυτή τη περίπτωση επιστροφής να επιστρέψετε το λάθος εμπόρευμα όπως το έχετε παραλάβει κατά την αποστολή.  Για να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλες τις ετικέτες του και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ Απόδειξη Λιανικής, Φόρμα Παραγγελίας κ.ο.κ). Τα  έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία μας στην περίπτωση αυτή.