Psit
Είσοδος/Εγγραφή    Καλάθι Αγορών      Αγαπημένα προϊόντα
   
Είσοδος/Εγγραφή    Καλάθι Αγορών      Αγαπημένα προϊόντα
Psit
Είσοδος/Εγγραφή    Καλάθι Αγορών      Αγαπημένα προϊόντα
 Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες € 10 και άνω
 Ασφαλείς συναλλαγές μέσω Eurobank

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας www.psit.gr.  O παρών διαδικτυακός τόπος είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα») της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία PSIT.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο PSIT.GR που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής οδός Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 11 και Έβρου αριθμός 11 (Τ.Κ. 16451) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156194701000 και ΑΦΜ 801408877 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, τηλ. 2112670067 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@psit.gr (στο εξής η «Εταιρεία»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων που βρίσκονται στον ιστότοπο www.psit.gr (στο εξής το «site» ή η «Ιστοσελίδα» ή ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, καθώς και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης  του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς περιέχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω Ιστοσελίδας www.psit.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και συνεπάγεται την αποδοχή αυτών.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί προκειμένου να πραγματοποιούνται πωλήσεις προϊόντων εξ  αποστάσεως. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος, παρόλο που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιων σφαλμάτων.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και κατά την διάρκεια αυτής, και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα ή παραλείψεις.

Υποχρεώσεις του Χρήστη

Για να προβείτε στην παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλώνετε δε ότι με την πραγματοποίηση της παραγγελίας αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης.

Επιπλέον οι επισκέπτες και Χρήστες του site  συμφωνούν να χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία στις παραγγελίες των προϊόντων. Αποδέχονται επίσης ότι θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούν το site και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο διαδικτυακό τόπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε άλλες ιστοσελίδες συνδεδεμένες με την Ιστοσελίδα, να προσβάλλουν την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να αποστέλλουν, δημοσιεύουν, ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, να παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και να συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χρηστών. Δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτου προσώπου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ο Πελάτης, επισκέπτης ή/και Χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου δεσμεύεται άμεσα από τους όρους που έχουν τροποποιηθεί. Για το λόγο αυτό αποτελεί ευθύνη του Πελάτη, Χρήστη ή/και επισκέπτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά.

Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας των ειδών  που παραγγέλνονται αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μας www.psit.gr.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε κανενός είδους διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα πεδία που απαιτούνται στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει τους νόμους αυτούς.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και η διοίκηση της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (links)

H Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έγκριση του περιεχομένου αυτών.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα  ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία από τυχόν χρήση του περιεχομένου αυτών.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και των ως άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας:

(α) η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας

(β) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο, ενδέχεται να συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις και οι παραβάτες θα διώκονται.

Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς η άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχει παρθεί κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση  της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την διασφάλιση  αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας, διαβάστε την σχετική Πολιτική Απορρήτου.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια σας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις παρακάτω μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, για τη δημιουργία του password να χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. προσωπικές πληροφορίες).

Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL

Αυτόματη αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 120 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του psit.gr (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρίας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της Εταιρίας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (email, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL.

Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του, θα πρέπει ο ίδιος να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

Απόρρητο Συναλλαγών

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη και ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση από αυτούς ή σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Λανθασμένη Περιγραφή/ Τιμή Προϊόντων

Η εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια  για την ακριβή περιγραφή των ειδών και την αναγραφή των τιμών. Τα χρώματα ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις που οφείλονται στο φωτισμό κατά τη φωτογράφισή τους ή και στην ποιότητα της οθόνης του κάθε υπολογιστή.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν κάποια λάθη στην περιγραφή ή /και στην αναγραφόμενη τιμή, υπάρχει δέσμευση τιμής μόνο με την παραγγελία και την  επιβεβαίωσή της από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σε περίπτωση που βρεθεί  κάποιο λάθος στην περιγραφή του προϊόντος ή στην τιμή του (υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  πριν την παραγγελία είτε τηλεφωνικώς είτε με e-mail.

Προκειμένου να κάνετε την παραγγελία ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα μας.

Απαραίτητα βήματα για την τοποθέτηση της παραγγελίας/διόρθωση σφαλμάτων παραγγελίας

 • Καλάθι Αγορών
 • Στοιχεία αποστολής
 • Τρόπος Αποστολής & πληρωμής
 • Επιβεβαίωση δεδομένων
 • Από το καλάθι αγορών, επιλέγετε «Ολοκλήρωση Αγοράς», εν συνεχεία εάν έχετε λογαριασμό συνδέεστε, εάν όχι επιλέγετε την δημιουργία λογαριασμού ή τη συνέχεια ως επισκέπτης συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας. Επιλέγετε τρόπο αποστολής και πληρωμής της παραγγελίας, επιβεβαιώνετε όλα τα δεδομένα και εάν έχετε επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα οδηγήστε στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την πληρωμή διαφορετικά επιλέγετε «Αποστολή Παραγγελίας». Σημείωση: εάν επιλεγεί η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, για να ολοκληρωθεί η παραγγελία θα πρέπει να περιμένετε να ανακατευθυνθείτε από την ιστοσελίδα της τράπεζας πίσω στο psit.gr

   

  Αγορά Προϊόντων

  Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδικτυακού τόπου. Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα βοήθεια & όροι χρήσης, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

  Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της www.psit.gr, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν, τον αριθμό αποστολής και την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα παραδώσει την παραγγελία σας. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση.

  Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

  Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Πρέπει να φροντίζετε ώστε τα e-mails αυτά να φτάνουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mails, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με Κατάσταση παράδοσης (status) Προπαραγγελίες, Αναμένεται Σύντομα και Κατόπιν παραγγελίας, για το οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης.

   

  Τρόποι Πληρωμής

  α) Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

  Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας.  Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα κατευθυνθείτε σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας  Eurobank και σας ζητηθεί να συμπληρώστε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας.

  β) Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

  Πληρώστε με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.

  γ) Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

  Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :

  Δικαιούχος: PSIT.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  Eurobank:

  IBAN: GR1002600190000590201318268

  και στείλτε μας το αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής στο info@psit.gr, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίηση. Με την λήψη του αντίγραφου του αποδεικτικού πληρωμής, δρομολογούμε την παραγγελία σας.

  Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων / Έξοδα Αποστολής

  Ολοκλήρωση παραγγελίας:

  Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Ευχαριστούμε για τη παραγγελία σας. Σύντομα θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης»

  Παραλαβή προϊόντων:

  Κάντε την παραγγελία σας από  Δευτέρα με Παρασκευή και η εταιρεία μας αποστέλλει την παραγγελία σας μέσα σε 48 ώρες στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier.

  Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

  Η εταιρεία μας συνεργάζεται με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές. Σε αυτές παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ή το αργότερο 48 ώρες μετά την παραγγελία σας τα προϊόντα οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά στο τελικό καταναλωτή. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, για τις οποίες ευθύνεται η συνεργαζόμενη εταιρεία courier.

  Μεταφορικά Έξοδα / Δωρεάν παράδοση:

  Για παραγγελίες άνω των 40 € τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.
  Για παραγγελίες κάτω των 40 € τα μεταφορικά έξοδα είναι 5 €.

  Το κόστος της αντικαταβολής είναι 3 €.

  Καθυστέρηση Παραγγελίας

  Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

  • Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
  • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
  • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την επεξεργασία,  μεταφορά ή/και παράδοση της παραγγελιάς σας.
  • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

   

   Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης.

  Πολιτική Επιστροφών

  Α. Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων

  Δικαίωμα Υπαναχώρησης

  Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

  Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που παραλάβατε το Προϊόν.

  Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@psit.gr.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που αναφέρεται κατωτέρω, να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε στην Εταιρεία μας μαζί με το προϊόν καθώς και την απόδειξη αγοράς του. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε εμάς στην αρχική του άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε.

  Σε κάθε περίπτωση αν δεν αποστείλετε το Προϊόν μαζί με την δήλωση υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποστείλετε το Προϊόν  μαζί με την απόδειξη αγοράς του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη παρούσα σύμβαση στη διεύθυνση «Γεωργίου Παπανδρέου 11 και Έβρου 11, Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ: 16451».  Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών, εφόσον μας παραδώσετε σαφείς και αναμφισβήτητες αποδείξεις ότι το έχετε αποστείλει εντός των ως άνω 14 ημερών. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν εσάς.

  Εμείς θα σας επιστρέψουμε το τίμημα του προϊόντος  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών  από την επιστροφή του σε εμάς και μετά από έλεγχο του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί . Η συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

   Δεν δικαιούστε την επιστροφή των ήδη χρεωθέντων σε εσάς εξόδων αποστολής.  Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω το προϊόν.

  Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής  που εσείς χρησιμοποιήσατε  για την αρχική συναλλαγή. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής προβαίνουμε άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

  Όπως αναφέραμε και ανωτέρω συμπληρώστε και επιστρέψετε το κατωτέρω υπόδειγμα, αφού το τυπώσετε ως ξεχωριστό έγγραφο ή αντιγράψετε το περιεχόμενό του σε ηλεκτρονική επιστολή για να το αποστείλετε σε εμάς στις ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικώς.

  ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  Προς την εταιρεία «PSIT.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

   Διεύθυνση / ηλεκτρονική διεύθυνση

  Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε(*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*) από τη σύμβασή μου/μας(*)  πώλησης του ακόλουθου/ων προϊόντος/ων, που παραγγέλθηκε  (-αν)(*) στις  …………………………… και παρελήφθη (-ησαν)(*) στις ………………………………………….

  Επιστρέφω/ουμε την απόδειξη αγοράς και το προϊόν όπως είναι στην αρχική του συσκευασία

  Ονομα πελάτη

  Διεύθυνση πελάτη

  Υπογραφή πελάτη (μόνο αν αποσταλεί σε χαρτί)

  Ημερομηνία

  (*) διαγράφεται η περιττή ένδειξη

  Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων/ Αποστολή διαφορετικού προϊόντος από το παραγγελθέν

  Σύμφωνα με το άρθρο 540 παρ. 1 περ. 1 του ΑΚ, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλο (εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδυνατή ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες), όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 535 ΑΚ επ.

  Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προκειμένου να συμφωνηθεί αν θα γίνει διόρθωση ή αντικατάσταση και με ποιον τρόπο ή να αποστείλετε email στο info@psit.gr αναφέροντας τον αριθμό της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, αναλυτική περιγραφή του προβλήματος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρείας μας.

  Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, για να γίνει δεκτή η επιστροφή ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην διεύθυνση «Γεωργίου Παπανδρέου 11 και Έβρου 11, Αργυρούπολη Αττικής, Τ.Κ: 16451» εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραλαβής του.

  Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τότε η επιχείρησή μας δεν θα αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

  Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς).

  Σε περίπτωση που εκ παραδρομής σας απεστάλη λάθος προϊόν, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο info@psit.gr, αναφέροντας τον αριθμό της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, το λόγο επιστροφής του προϊόντος που επιθυμείτε να επιστρέψετε, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να έρθει σε επαφή μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή εμείς αναλαμβάνουμε να σας στείλουμε το σωστό προϊόν, όπως επίσης αναλαμβάνουμε και κάθε κόστος μεταφοράς, τόσο του παλιού όσο και  του νέου προϊόντος. Θα φροντίσουμε να καλυφτείτε άμεσα με το σωστό είδος/είδη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

  Θα σας παρακαλούσαμε σε αυτή τη περίπτωση επιστροφής να επιστρέψετε το λάθος εμπόρευμα όπως το έχετε παραλάβει κατά την αποστολή.  Για να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλες τις ετικέτες του και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ Απόδειξη Λιανικής, Φόρμα Παραγγελίας κ.ο.κ). Τα  έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία μας στην περίπτωση αυτή.

  Ακύρωση παραγγελιών

  Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πριν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

  Δεν γίνεται αποδεκτή η ακύρωση παραγγελίας η οποία έχει τιμολογηθεί ή/και συσκευαστεί ή/και παραδοθεί.

  Η διαδικασία ακύρωσης παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με e-mail στο info@psit.gr μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά πριν την τιμολόγηση και αποστολή της και σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση αυτής.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαστήρια

  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της καθώς και την πώληση εξ αποστάσεως εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.